Hívás: +48 22 511 11 11
Írjon nekünk: streetcom@streetcom.hu

Fogyasztói ajánlású marketinggel foglalkozunk!

Több száz kampányt folytattunk le sok üzletágban!

Szóbeszéd Marketing

A Szóbeszéd Marketing olyan tevékenység melynek célja a termékek/szolgáltatások ajánlásának hullámokban való előidézése a fogyasztók körében. A Szóbeszéd Kampány részvevői az adott márka legmegfelelőbben kiválogatott fogyasztói. Ezek az emberek önként és ingyenesen vesznek részt a kampányokban. Szeretik kipróbálni új termékeket, és elsőként szeretnének tájékoztatást kapni az újdonságokról. Nem kapnak díjazást. Kampányolók ismerőseik, családtagjaik, illetve az őket körülvevők önkéntes és őszinte véleményét továbbítják. Véleményeket jelentések formájában továbbítják az ügynökség felé, ami ez alapján készíti a fogyasztói felmérést kliense számára. A Szóbeszéd Marketinget már a majdnem minden üzletágban tevékenykedők fel tudják használni, akár egyszerű ötletek beharangozására is.

Véleményformálók

Véleményformáló személy az, aki azért, mert a tudásának, a tapasztalatának, személyiségjegyeinek, valamint a pozíciójának, funkciójának, illetve a presztízsének köszönhetően másolandó példát jelent mások számára, és akinek tanácsai, vagy figyelmeztetései fontos információként vannak számontartva, és hatással vannak a vásárlói viselkedésre és döntéseire is.
A véleményformáló lehet ismert vagy ismeretlen személyek is olyan szerepekben, mint: “teljeskörű” tekintély, szaktekintély, személyes tanácsadó, valamint intézményi tanácsadó. Véleményük fontos szerepet játszik az új és innovatív termékekkel kapcsolatos információáramlásban. A véleményformálók elsőként saját igényeik kielégítésére nyúlnak az újdonságok után, és szeretnék kibővíteni tudásukat róluk.
Az SMG / KRC Millward Brown Company kutatásai szerint a véleményformálók általában 100 000 nél nagyobb népességű városok lakosai, elsősorban 25-35 éves férfiak, legalább középfokú képzettséggel, állandó munkahellyel gyerek nélkül, az átlagosnál jobb anyagi helyzettel.Általánosságban, a vélemény formálói aktívabb életmódot és nagyobb igyekezetet felytenek ki abban, amit csinálnak. Érdeklődésük illetve szabadidő eltöltésük módja kevésbé közhelyes, és inkább sznob. Határozottan nagyobb hajlandóságot mutatunak az őket érdeklő információk beszerzésére a többi embertől.

Interaktív Marketing

Ez bizonyos ügyfelek interaktív eszközökön keresztül való elérésének formája.
Az olyan lehetőségek kihasználása, amiket az Interaktív Marketing sok előnnyel jár. Ezek az intézkedések lehetővé teszik a célcsoport pontos meghatározását, és hirdetések csak rájuk irányítását. Az Interaktív tevékenységek részeként ki lehet tűzni a következő célokat:

  • A márka ismertségének online építése.
  • A márka fő jellemzőinek kommunikációja.
  • Online ajánlás hullámok gerjesztése.

Közösségi Média

A közösségi média (social media) – kifejezés, amely utal a tágabb értelemben vett, hogy az internet és mobil alapú technológiák felhasználására, a kommunikáció interaktív párbeszéddé fejlesztésének érdekében.

A közösségi médiumokban folytatott kampány,egy sor olyan intézkedés, amelyek függnek a közösségi média tulajdonságainak maximális kihasználásától olyan marketing célok elérésére, mint a cég image-ának építése, illetve az adott márka potenciális kliensekkel való megismertetése, közvetlen és közwetett formában is.

Fogyasztói viselkedés kutatása

A fogyasztók magatartásának kutatása a kulcs igényeik megértéséhez.A kutatás keretein belül kiválaszthatjuk, körvonalazhatjuk, és körülírhatjuk a megfelelő célcsoportot. Az így kapott információk megóvhatnak egy céget attól, hogy márkáit és termékeit hibásan pozicionálja, illetve hogy a nem megfelelő vevőkört célozza meg velük.
Ezen kívül, a fogyasztókról szerzett tudás birtokában – a vásárlást leginkább motiváló tényezők kidomborításának és az akadályok elegyengetésének köszönhetően – a nekik címzett közlemények tartalma is célirányosan állítható össze. A célcsoporthoz köthető fogyasztói szokások némelyikének megismerésével érthetőbbé válik számunkra, hogy mik azok a tényezők, amik befolyásolják a vásárlót döntésében – és ez a kulcs, a megfelelő marketing stratégia kiválasztásához.

Product seeding

A Product seeding a teljesértékű termék, illetve a termékminták eljuttatása a kampányban résztvevőkhöz.Ők ingyenes tesztterméket kapnak termékek. Saját közvetlen tapasztalataikra támaszkodva kezdenek el beszélgetni a termékről barátaikkal akik között termékmintákat osztanak szét. A Product seeding nem csak a kozmetikumok és élelmiszerek tesztelésére alkalmas.Teszttermékek legkülönbözőbbek is lehetnek, és ebben a tekintetben nincs semmilyen korlátozás. Van köztük, pl. ingyen termékek gyerekeknek, elektronikus berendezések, valamint szolgáltatások is.
A Product seeding a fogyasztói ajánlás marketing tevékenység alapját képezi, és a szóbeszéd marketing leginkább hatékony formája.A Product seeding kampány részvevői gyakran a piacon elsőként jutnak hozzá a termékhez, ami számukra egyfajta kitüntető érzés és lehetőséget ad a jól ismert márkák tanácsadását.
A teljesértékű termékek tesztelése lehetőséget ad személyes meggyőződésre az adott termék vonzerejét és hatékonyságát illetően. Ennek alapján, a résztvevők megoszthatják egymással saját, őszinte és megbízható információikat a termékkel kapcsolatban. Ez építi a márkához való kötődésüket és igyekezetüket.
A Product seeding sokkal hatékonyabb, mint a hagyományos sampling (termékminták szétosztogatása), ami csak egyszeri lehetőséget ad, a termékek letesztelésére.

Trendsetterek

A Trendsetter olyan személy, akit trendek barométerének lehetne nevezni.Ismeri a divatot és a legújabb trendeket, a gyakran van divatos klubokban. Jól tudja, hogy hol és mi történik, és hogy éppen mi a menő. Széles ismerettségi körrel rendelkezik, akik számítanak a véleményére. Trendsetter meghatározza és képzi az új trendeket.
A Trendsetterek (vagy más néven “opinion formerek”), egy elit csoport, akik elsőként fogadják el, és tesztelik az új termékeket vagy szolgáltatásokat.
A Trendsetterek általában a diákok közül kerülnek ki és leggyakrabban 18-25 év közöttiek.Tanulnak és dolgoznak. Tanulmányaik során határozottan több barátra tesznek szert, mint átlagos barátaik általában, és saját köreiken belül a karizmatikus vezető szerepét töltik be. Nem csak érdeklődnek a divattal és a technikai újításokkal, de meggyőzően be is tudja mutatni, azt ami teljesen új, és amit mások még nem ismernek. Nem az idejét tölti a klubokban, hanem a könnyen teremt kapcsolatokat, tud beszélni ismeretlen emberekkel és érdeklődés generál saját irányába. Trendsetter természetéből adódóan barátságos ember, nyitott az új ötletekre, kihívásokra, a termékekre, és szívesen megosztja az információit ezekről másokkal is.
A Streetcom tevékenységének kezdetén, 2004 és 2005-ben elsősorban trendsetterekkel, különcökkel dolgozott életstílussal kapcsolatos termékek marketingjén.Tény, hogy a szóbeszéd marketing ebben a szegmensben nagyon hatékony, de ez egy nagyon szűk és kis piaci szegmens.
Arra a kérdésre, hogy trendsetting hazánkban fejlődik-e, azt mondhatjuk, hogy olyan termékből , ami alkalmas ilyen típusú tevékenységre kevés van, és még kevesebb az igazi trendsetter.

Szóbeszéd Marketing

Ez a marketing tevékenység úgy hat a fogyasztókra, hogy azok fontos marketing információkat adjanak tovább másoknak a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Elmondhatjuk, hogy a szóbeszéd marketing egyszerűen indokot ad az embereknek ahhoz, hogy beszélgessenek a termékekről / szolgáltatásokról. Ezek az indokok különbözőek is lehetnek, és ennek alapján különböztetjük meg szóbeszéd marketing különböző formáit.

A szóbeszéd-marketing legfontosabb jellemzői:

  • “Fosztótól-fogyasztóig” komunikáció
  • Önkéntes beszélgetés
  • Térítésmentes vélemények és ajánlások
  • A marketinges kapcsolat nyíltsága
  • A szóbeszéd-marketing fogalma az angol Word of Mouth Marketing-ből ered.

Word of mouth marketing

WOM vagy Word of mouth (magyarul nem hivatalos komunikáció, szóbeszéd) – közvetlen, spontán kommunikáció az emberek között, olyan háborítatlan beszélgetés, melyre a marketingeseknek nincs ráhatása.
A WOMM vagyis Word of mouth marketing (magyarul a szóbeszéd marketing) – olyan tevékenység melynek célja, hogy ösztönözze az informális kommunikációt, az által, hogy a fogyasztóknak okot ad beszélni termékekről vagy szolgáltatásokról.
A Word of mouth marketing nem arról szól hogy informális kommunikációt eredményez, hanem arról, hogy erősíti és ösztönzi a kommunikációt, ami természetesen is létrejönne. A beszélgetések mindössze 21%-ukban foglalkoznak magukkal a termékekkel.Ha a marketingesek megpróbálnak maguk WOM-ot generálni, könnyen etikátlan intézkedéseket követhetnek el, ha úgy tesznek, mintha ők is csak ügyfelek lennének.
WOMM szabályait meghatározó világszervezet World of Mouth Marketing Association (WOMMA).A WOMMAban több mint 380 WOMMal foglalkozó cég van jelen a világ minden részéről. Rendszeresen tesz közzé jelentéseket ebben a témakörben, a legújabb kutatások eredményeivel és a legérdekesebb esettanulmányokkal.WOMMA elsőként határozta meg a Word of mouth marketing elveit etikai kódexe létrehozásával (WOMMA Etikai Kódex).
A szóbeszéd marketing egyik leghitelesebb képviselője Emmanuel Rosen, aki megjelentette az első könyvet a WOMMal kapcsolatban: “The Anatomy of Buzz” címen.