Zadzwoń do nas: 22 2457000
Napisz do nas: streetcom@streetcom.pl

Kilkaset udanych kampanii!

Klienci, którzy wciąż do nas wracają!

Marketing rekomendacji

Marketing rekomendacji to działania mające na celu wywołanie fali rekomendacji produktu, usługi i idei wśród konsumentów. Uczestnicy kampanii rekomendacji są idealnie wyselekcjonowanymi konsumentami danej marki. Osoby te dobrowolnie i nieodpłatnie angażują się w kampanie. Lubią testować nowe produkty, chcą jako pierwsi na rynku otrzymywać informacje o nowych produktach. Nie otrzymują wynagrodzenia. Uczestnicy kampanii przekazują dobrowolną i szczerą opinię swoim znajomym, rodzinie i bliskiemu otoczeniu. Opinie dostarczają w formie raportów agencji, która przygotowuje na tej podstawie badanie konsumenckie dla klienta. Marketing rekomendacji można wykorzystać już prawie we wszystkich branżach, usługach, a nawet promowaniu idei.

Liderzy opinii

Lider opinii to osoba, która ze względu na swą wiedzę, doświadczenie, cechy osobowości, a także zajmowane stanowisko, sprawowane funkcje bądź prestiż stanowi dla innych wzór do naśladowania i której rady, opinie bądź zastrzeżenia uznawane są za ważne informacje kształtujące zachowania i wpływające na postępowanie na rynku.
Funkcję lidera opinii mogą pełnić osoby publiczne lub prywatne występujące w kilku różnych rolach: autorytetu „generalnego”, autorytetu w konkretnej dziedzinie, doradcy prywatnego oraz doradcy instytucjonalnego. Ich zdanie odgrywa ważną rolę w przepływie informacji na temat nowych i innowacyjnych produktów. Liderzy jako pierwsi z własnej potrzeby sięgają po nowinki i chcą poszerzać swoją wiedzę na ich temat.
Według badań przeprowadzonych przez SMG/KRC Millward Brown Company liderzy opinii to najczęściej osoby mieszkające w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, przeważnie mężczyźni w wieku 25-35 lat, z wykształceniem co najmniej średnim, mające stałą pracę, nie mające dzieci, o wyższym statusie materialnym. Generalnie liderzy opinii wykazują bardziej aktywny sposób życia i większe zaangażowanie w to, co robią. Ich zainteresowania oraz sposób spędzania czasu wydają się mniej tuzinkowe, a nawet bardziej snobistyczne. Wykazują zdecydowanie większą chęć do zdobywania interesujących ich informacji od pozostałych osób

Marketing interaktywny

To forma docierania do konkretnych klientów za pośrednictwem interaktywnych narzędzi.
Korzystanie z możliwości, jakie daje marketing interaktywny to wiele zalet. Tego rodzaju działania pozwalają na precyzyjne określenie grupy docelowej i skierowanie reklamy tylko do niej. W ramach działań Interactive możne realizować następujące cele:

  • Zbudowanie świadomości marki w Internecie
  • Komunikacja głównych cech marki
  • Wzbudzenie fali rekomendacji online

Media społecznościowe

Media społecznościowe  (social media)– termin, który odnosi się do ogólnie pojętego korzystania z internetowych i mobilnych technologii, by przekształcić komunikację w interaktywny dialog.
Kampania w social media to szereg działań, które polegają na maksymalnym wykorzystaniu właściwości portali społecznościowych do celów marketingowych związanych z budowaniem wizerunku firmy oraz zaistnieniem danej marki w świadomości potencjalnych klientów, zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni.

Badania konsumenckie

Badania konsumenckie są  są kluczem do zrozumienia potrzeb konsumentów.. W ramach badań  możemy wybrać odpowiednią grupę docelową, sprofilować ją i opisać. Takie informacje uchronią firmę przed błędnym pozycjonowaniem marek i produktów oraz adresowaniem ich do nieadekwatnych odbiorców.
Ponadto, posiadając wiedzę o konsumentach, treść komunikatów może być odpowiednio dopasowana, poprzez podkreślanie najsilniejszych motywacji zakupu oraz jednoczesne niwelowanie barier. Poznając pewne zwyczaje konsumenckie związane z kategorią, możemy lepiej zrozumieć, jakie czynniki mają wpływ na decyzje zakupowe –  jest to kluczem do wyboru odpowiedniej strategii marketingowej.

Product seeding

Product seeding to dostarczanie pełnowartościowego produktu wraz z próbkami do uczestników kampanii. Otrzymują oni produkty do testowania za darmo. Na podstawie swojego bezpośredniego doświadczenia zaczynają mówić o produkcie i dystrybuować próbki wśród znajomych. Product seeding to nie tylko testowanie kosmetyków czy żywności. Produkty do testowania mogą być różne i nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Znajdują się wśród nich np. darmowe produkty dla dzieci, sprzęt elektroniczny, jaki i usługi.
Produkt seeding jest podstawą działań marketingu rekomendacji i najbardziej skuteczną formą marketingu szeptanego. Uczestnicy kampanii product seeding często jako pierwsi na rynku otrzymują produkty, co daje im poczucie wyróżnienia i możliwość doradztwa znanym markom.
Pełnowartościowe produkty do testowania, umożliwiają osobiste przekonanie się o atrakcyjności i skuteczności danego artykułu. Na tej podstawie uczestnicy mogą dzielić się własnymi, szczerymi i wiarygodnymi informacjami o produkcie. Buduje to ich przywiązanie do marki i zaangażowanie
Product seeding jest znacznie bardziej efektywny od zwykłego samplingu (rozdawanie próbek produktu), który daje możliwość tylko jednorazowego przetestowania produktu.

Trendsetterzy

Trendsetter to osoba, którą można nazwać barometrem trendów. Zna się na modzie i najnowszych trendach, bywa w modnych klubach. Dobrze orientuje się co i gdzie się dzieje, co jest aktualnie na topie. Ma szerokie grono znajomych, którzy liczą się z jego zdaniem. Trendsetter wyznacza i kreuje nowe trendy.
Trendseterzy (alternatywnie nazywani „opinion formerami”) stanowią elitarną grupę osób, która jako pierwsza akceptuje, testuje nowe produkty czy usługi.
Trendsetter działający w środowisku studentów zazwyczaj ma 18–25 lat. Uczy się i pracuje. Ma wyraźnie więcej znajomych niż jego przeciętni koledzy i koleżanki ze studiów, a w swoim gronie pełni rolę charyzmatycznego lidera. Nie tylko interesuje się modą czy nowinkami technicznymi, ale potrafi przekonująco prezentować to, co jest zupełnie nowe i czego inni jeszcze nie znają. Nie tylko spędza czas w klubach, lecz także łatwo nawiązuje kontakty, potrafi rozmawiać z nieznanymi ludźmi i wytwarza wokół siebie atmosferę zainteresowania. Trendsetterzy to osoby z natury towarzyskie, otwarte na nowe pomysły, wyzwania, produkty oraz chętnie dzielą się tą informacją z innymi.
Na początku działalności Streetcom, w latach 2004 i 2005, zajmował się głównie pracą z trendsetterami, lanserami, marketingiem produktów lifestylowych.  Faktycznie marketing szeptany realizowany w tym segmencie jest bardzo skuteczny, ale jest dość wąski i niszowy segment rynku.
Odpowiadając na pytanie czy trendsetting się w naszym kraju rozwija, można powiedzieć, że produktów, które są odpowiednie do tego typu działań jest mało, a prawdziwych trendsetterów jeszcze mniej.

Marketing szeptany

To działania marketingowe wpływające na konsumentów tak, aby tworzyli i przekazywali innym istotne marketingowo informacje na temat produktów lub usług.

Można powiedzieć, że marketing szeptany to po prostu dawanie ludziom powodu do mówienia o produkcie/usłudze. Te powody mogą być różne i na tej podstawie wyróżniamy różne formy marketingu szeptanego.

Najważniejsze cechy marketingu szeptanego:

  • Komunikacja „konsument do konsumenta”
  • Dobrowolne rozmowy
  • Nieopłacone opinie i rekomendacje
  • Jawność relacji z marketerem

Pojęcie marketingu szeptanego wywodzi się z angielskiego określenia Word of Mouth Marketing.

Word of mouth marketing

WOM czyli Word of mouth (po polsku komunikacja nieformalna) – bezpośrednia, spontaniczna komunikacja między ludźmi, niezależne rozmowy, na które marketingowcy nie mają wpływu.

WOMM czyli Word of mouth marketing (po polsku marketing szeptany) – działania mające na celu stymulowanie komunikacji nieformalnej, poprzez dostarczanie konsumentom powodów do rozmów o produktach czy usługach.

Word of mouth marketing nie polega na tworzeniu komunikacji nieformalnej, ale na wzmacnianiu i stymulowaniu komunikacji, która istnieje w naturalny sposób. 21% wszystkich rozmów prowadzonych przez konsumentów dotyczy właśnie produktów. W przypadku, gdy marketerzy próbują sami tworzyć WOM, dopuszczają się nieetycznych działań, podszywając się pod konsumentów.

Światową organizacją wytyczająca standardy WOMM jest World of Mouth Marketing Association (WOMMA). WOMMA zrzesza ponad 380 firm z całego świata zajmujących się WOMM. Publikuje cyklicznie raporty związane z tą dziedziną, wyniki najnowszych badań oraz najciekawsze case studies. WOMMA jako pierwsza stworzyła zbiór zasad Word of mouth marketing tworząc kodeks etyczny (WOMMA Ethics Code).

Jednym z największych autorytetów Word of mouth marketing jest Emmanuel Rosen, który wydał pierwszą książkę dotyczącą WOMM: “The anatomy of buzz”, znanej pod polskim tytułem jako „FAMA, Anatomia, marketingu, szeptanego”.